شرکت گروه صنعتی آبکاری آرتا بیست و دومین نمایشگاه رنگ، رزین و پوشش های صنعتی(IPCC 2022)

شرکت گروه صنعتی آبکاری آرتا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری از نهم تا دوازدهم آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.
زمان: از 9 تا 12 آذر 1401
ساعات بازدید: از 8صبح تا 15
آدرس: تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

شرکت گروه صنعتی آبکاری آرتا بیست و دومین نمایشگاه رنگ، رزین و پوشش های صنعتی(IPCC 2022)

شرکت گروه صنعتی آبکاری آرتا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری از نهم تا دوازدهم آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.
زمان: از 9 تا 12 آذر 1401

ساعات بازدید: از 8صبح تا 15
آدرس: تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

آبکاری در خلاء